Directory listing for /Kadencja 2014-2018/Sprawozdania z wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2018 r./

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 31-Aug-2018 12:00 2469K RZ- 122.2018 MOK.pdf 31-Aug-2018 12:00 3171K RZ-123.2018 SP ZOZ.pdf 31-Aug-2018 12:00 2446K RZ-124.2018 MB.pdf 31-Aug-2018 12:00 8326K RZ-129.2018 Sprawozd. z wyk. bud¿etu I pó³ 2018 r..pdf 31-Aug-2018 12:00 1369K RZ-130.2018 Sprawozd. z wyk. WPF – I pó³. 2018 r..pdf