Directory listing for /Kadencja 2014-2018/Sesja 2018.06.21/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 14-Jun-2018 14:12 432K 2018.06.21 - Informacja BM.pdf 19-Jun-2018 12:53 120K korekta Projekt nr 6 Statut MZBK 19.06.18.pdf 14-Jun-2018 14:12 301K MBP.pdf 14-Jun-2018 14:12 896K MOK.pdf 19-Jun-2018 12:52 15K Odpowiedź na zapytanie Radnych Rady Miejskiej w Sławkowie.docx 14-Jun-2018 14:12 197K Projekt nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budzetu Miasta Sławkowa za 2017 rok.pdf 14-Jun-2018 14:12 113K Projekt nr 10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sławkowa.pdf 14-Jun-2018 14:12 707K Projekt nr 11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.323.2017 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok.pdf 14-Jun-2018 14:12 619K Projekt nr 12 w sprawie zmiany uchwaly Nr XLV.324.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawkow na lata 2018-2029.pdf 14-Jun-2018 14:12 201K Projekt nr 2 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sławkowa absolutorium za 2018 rok.pdf 14-Jun-2018 14:12 9678K Projekt nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Sławkowie za 2017 rok.pdf 14-Jun-2018 14:12 3804K Projekt nr 4 w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZOZ w Sławkowie.pdf 14-Jun-2018 14:12 380K Projekt nr 5 Statut SPZOZ.pdf 14-Jun-2018 14:12 226K Projekt nr 6 Statut MZBK.pdf 14-Jun-2018 14:12 121K Projekt nr 7 w sprawie okreslenia zasad udzielania zniżek wymiaru godzin nauczycielom.pdf 14-Jun-2018 14:12 112K Projekt nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Sławkowie przy ul. Walcownia.pdf 14-Jun-2018 14:12 114K Projekt nr 9 w sprawie przekazania srodkow finansowych dla Policji.pdf 19-Jun-2018 11:04 6329K Skorygowany Projekt nr 11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.323.2017 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok.pdf 19-Jun-2018 11:04 611K Skorygowany Projekt nr 12 w sprawie zmiany uchwaly Nr XLV.324.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawkow na lata 2018-2029.pdf 19-Jun-2018 11:04 276K Skorygowany Projekt nr 9 w sprawie przekazania srodkow finansowych dla Policji.pdf 14-Jun-2018 14:12 374K SPZOZ.pdf 14-Jun-2018 14:12 454K Zawiadomienie radni 21.06.2018.pdf