Directory listing for /Kadencja 2014-2018/Sesja 2018.05.24/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 17-May-2018 15:29 428K 2018.05.24 - Informacja BM.pdf 17-May-2018 15:30 1679K Gospodarka wodno-ściekowa.pdf 17-May-2018 15:30 2296K Informacja MZWiK.pdf 17-May-2018 15:30 456K Mapka poglądowa -ul. Armii Krajowej.pdf 11-Jun-2018 11:50 13M Ocena estetyki, czystości i porządku w mieście, w tym segregacja odpadów.pdf 17-May-2018 15:30 394K Projekt nr 1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trze.pdf 17-May-2018 15:30 55K Projekt nr 2 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej w Sławkowie przy ulicy Armii Krajowej.pdf 17-May-2018 15:30 71K Projekt nr 3 w sprawie dopłat dla taryfowych odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków.pdf 17-May-2018 15:30 826K Projekt nr 4 uchwały nr L._._._._2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.323.2017 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok.pdf 17-May-2018 15:30 615K Projekt nr 5 uchwały Nr L._._. 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.324.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf 18-May-2018 7:36 DIR Sprawozdania finansowe za 2017 r/ 17-May-2018 15:30 503K WPRiMU - MZWiK.pdf 17-May-2018 15:30 424K Zawiadomienie 24.05.2018 Radni.pdf