Directory listing for /Kadencja 2014-2018/Sesja 2018.02.22/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 16-Feb-2018 9:23 251K 2018.02.22 - Informacja BM.pdf 16-Feb-2018 9:23 1922K Plan utrzymania i modernizacji infrastruktury drogowej w mieście w 2018 roku.pdf 16-Feb-2018 9:23 112K Projekt nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału 1-3 w niezabudowanej nieruchomości położonej w Sławkowie.pdf 16-Feb-2018 9:23 625K Projekt nr 10 w sprawie zmiany uchwaly Nr XLV.324.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawkow na lata 2018-2029.pdf 16-Feb-2018 9:23 113K Projekt nr 2 w sprawie wskazania uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego.pdf 16-Feb-2018 9:23 389K Projekt nr 3 w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie.pdf 16-Feb-2018 9:23 1604K Projekt nr 4 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI.290.2017 z dnia 21 września 2017r. w sprawie przyjęcia Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków.pdf 16-Feb-2018 9:23 310K Projekt nr 5 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 - 2022.pdf 16-Feb-2018 9:23 162K Projekt nr 6 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.pdf 16-Feb-2018 9:23 217K Projekt nr 7 w sprawie podziału Miasta Sławkowa na okręgi wyborcze.pdf 16-Feb-2018 9:23 115K Projekt nr 8 w sprawie przejęcia od Powiatu Będzińskiego zadania publicznego zarządzania publiczną drogą powiatową na czas realizacji zadania p.n. ”Przebudowa drogi powiatowej 4809 s.pdf 16-Feb-2018 9:23 1043K Projekt nr 9 w sprawie zmiany uchwaly Nr XLV323.2017 w sprawie uchwaly budzetowej Miasta Slawkowa na 2018 rok.pdf 16-Feb-2018 9:23 570K Realizacja uchwał w 2017 r. tabela zbiorcza na sesję 22.02.2018.pdf 16-Feb-2018 9:23 487K Uzasadnienie do projektu 1.pdf 16-Feb-2018 9:23 397K Zawiadomienie Radni.pdf