Directory listing for /Kadencja 2014-2018/Sesja 2017.05.18/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 12-May-2017 11:59 2438K Funkcjonowanie MZWiK.pdf 12-May-2017 11:59 4243K Gospodarka wodna i wodno - ściekowa na terenie gminy Sławków lata 2016-2017.pdf 12-May-2017 11:59 211K Mapki poglądowe do projetków uchwał o nabyciu mienia .pdf 12-May-2017 11:59 1038K Projekt nr 1- Uchwała XXXVIII..2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf 12-May-2017 11:59 116K Projekt nr 2 -UchwałaXXXVIII..2017 w sprawie doplat dla odbiorców wody.pdf 12-May-2017 11:59 325K Projekt nr 3. Uchwała XXXVIII..2017 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia -opróżnianie zbiorników bezodpływowych,  transport nieczystości.pdf 12-May-2017 11:59 114K Projekt nr 4- Uchwała XXXVIII ..2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Sławkowie - ul. Browarna.pdf 12-May-2017 11:59 114K Projekt nr 5- Uchwała XXXVIII..2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Sławkowie ul. Zbożowa.pdf 12-May-2017 11:59 332K Projekt Nr 6. uchwała XXXVIII..2017-w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.pdf 12-May-2017 11:59 563K Projekt nr 7 Uchwała XXXVIII w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.232.2016 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na.pdf 12-May-2017 11:59 576K Projekt nr 8 Uchwała XXXVIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.233.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf 12-May-2017 11:59 69K zawiadomienie na sesje.pdf