Directory listing for /Kadencja 2010-2014/2013_10_17/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 10-Oct-2013 10:42 66K Informacja MZO na sesj® 2013.10.17.doc 10-Oct-2013 10:42 46K Informacja Przedszkola Miejskiego na sesj® 2013.10.17.doc 10-Oct-2013 10:42 23K Informacja Szkoźy Podstawowej na sesj® 2013.10.17.docx 10-Oct-2013 10:42 247K Informacja Zespoźu Szkóź na sesj® 2013.10.17.docx 10-Oct-2013 10:42 102K Uchwaźa 1 - sprzeda„ lokali.pdf 10-Oct-2013 10:42 801K Uchwaźa 10 - zmiana bud„etu 2013.10.17.pdf 10-Oct-2013 10:42 509K Uchwaźa 11 - zmiana WPF 2013.10.17.pdf 10-Oct-2013 10:42 99K Uchwaźa 2 - przej®cie dziaźek pod oczyszczalni®.pdf 10-Oct-2013 10:42 177K Uchwaźa 3 - stawki nieruchomoå.pdf 10-Oct-2013 10:42 188K Uchwaźa 4 - stawki r.transportowe.pdf 10-Oct-2013 10:42 179K Uchwaźa 5 - opźata targowa.pdf 10-Oct-2013 10:43 1723K Uchwaźa 6 - formularze.pdf 10-Oct-2013 10:42 897K Uchwaźa 7 - Mźyõska.pdf 10-Oct-2013 10:42 696K Uchwaźa 8 - Chwaliboskie 853.1.pdf 10-Oct-2013 10:42 699K Uchwaźa 9 - Chwaliboskie 729.6.pdf