Directory listing for /Kadencja 2010-2014/2013_06_20/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 12-Jun-2013 12:00 39K Funkcjonowanie MOK .odt 12-Jun-2013 12:00 464K Projekt uchwaêy Nr 1 Jagielloõska 154 SCAN1875_000.pdf 12-Jun-2013 12:00 619K Projekt uchwaêy Nr 10 zbycie Koêdaczka 0,0188.pdf 12-Jun-2013 12:00 616K Projekt uchwaêy Nr 11 zbycie Koêdaczka 0,0192 .pdf 12-Jun-2013 12:00 615K Projekt uchwaêy Nr 12 zbycie Koêdaczka 0,0027.pdf 12-Jun-2013 12:00 615K Projekt uchwaêy Nr 13 zbycie Koêdaczka 0,0042.pdf 12-Jun-2013 12:00 615K Projekt uchwaêy Nr 14 zbycie Koêdaczka 0,0071.pdf 12-Jun-2013 12:00 612K Projekt uchwaêy Nr 15 zbycie Koêdaczka 0,0013 .pdf 12-Jun-2013 12:00 611K Projekt uchwaêy Nr 17 zbycie Koêdaczka 0,0008 .pdf 12-Jun-2013 12:00 106K Projekt uchwaêy Nr 18 bonifikata sprzeda¥ lokali.pdf 12-Jun-2013 12:00 104K Projekt uchwaêy Nr 19 KZK GOP Pilchowice.pdf 12-Jun-2013 12:00 252K Projekt uchwaêy Nr 2 Konarowa 0,0318 SCAN1877_000.pdf 12-Jun-2013 12:00 104K Projekt uchwaêy Nr 20 KZK GOP Sonicowice.pdf 12-Jun-2013 12:00 214K Projekt uchwaêy Nr 21 subregion .pdf 12-Jun-2013 12:00 108K Projekt uchwaêy Nr 22 pensum nauczyc..pdf 12-Jun-2013 12:00 94K Projekt uchwaêy Nr 23 Uchwaêa w spr uchylenia Statutu miasta Sêawkowa.pdf 12-Jun-2013 12:00 105K Projekt uchwaêy Nr 24 zmiana w programie narkomanii .pdf 12-Jun-2013 12:00 155K Projekt uchwaêy Nr 25- spr.finans.pdf 12-Jun-2013 12:00 155K Projekt uchwaêy Nr 26 - ABSOLUTORIUM.pdf 12-Jun-2013 12:00 5691K Projekt uchwaêy Nr 27 - SP ZOZ.pdf 12-Jun-2013 12:00 2857K Projekt uchwaêy Nr 28 - MOK.pdf 12-Jun-2013 12:00 2524K Projekt uchwaêy Nr 29 - MBP.pdf 12-Jun-2013 12:00 395K Projekt uchwaêy Nr 3 Jagielloõska 71 i 13 SCAN1878_000.pdf 12-Jun-2013 12:00 407K Projekt uchwaêy Nr 4 nabycie pod drog® .pdf 12-Jun-2013 12:00 605K Projekt uchwaêy Nr 5 Borowa.pdf 12-Jun-2013 12:00 634K Projekt uchwaêy Nr 6 Michaêów.pdf 12-Jun-2013 12:00 609K Projekt uchwaêy Nr 7 zbycie ¢upnicza .pdf 12-Jun-2013 12:00 617K Projekt uchwaêy Nr 8 zbycie ¢upnicza 0,0144 .pdf 12-Jun-2013 12:00 616K Projekt uchwaêy Nr 9 zbycie ¢upnicza 0,0660 .pdf 12-Jun-2013 12:00 614K Projekt uchwaêy Nr16 zbycie Koêdaczka 0,0039 .pdf 12-Jun-2013 12:00 1081K sprawozdanie SP ZOZ str.1.jpg 12-Jun-2013 12:00 752K sprawozdanie SPZOZ str 2.jpg 12-Jun-2013 12:00 120K Sprawozdanie z dziaêalnoci MBP w Sêawkowie w 2012 r.doc 12-Jun-2013 12:00 31K Wakacje w Bibliotece 2013.doc 12-Jun-2013 12:00 26K Wakacje w miecie organizowane przez MOPS .doc 12-Jun-2013 12:00 116K Wakacje w MOK i TMS.pdf 12-Jun-2013 12:00 130K Zawiadomienia dla radnych na sesje.doc