Directory listing for /Kadencja 2010-2014/2012_12_27/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 12-Dec-2012 12:00 1057K Informacja dot. estetyki i czys oraz o zmianach do ustawy o utrz. czystoci i porz. w gminach doc20121211150409.pdf 12-Dec-2012 12:00 1956K Projekt 1 Uchwaźa bud„etowa 2013.pdf 12-Dec-2012 12:00 167K Projekt 10 XXIX_zmiana zaźŃcznika_Studium.pdf 12-Dec-2012 12:00 221K Projekt 11 Regulamin utrzymania czystoci i porzŃdku.pdf 12-Dec-2012 12:00 165K Projekt 12 ustalenie stawki.pdf 12-Dec-2012 12:00 172K Projekt 13 przystanki.pdf 12-Dec-2012 12:00 245K Projekt 14 UCHWAŲA STATUT SP ZOZ.pdf 12-Dec-2012 12:00 211K Projekt 15 zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej.pdf 12-Dec-2012 12:00 184K Projekt 16 Program rozwiŃzywania problemów alkoholowych.pdf 12-Dec-2012 12:00 167K Projekt 17 Uchwaźa XXIX. .2012 po„yczka 27.12.2012.pdf 12-Dec-2012 12:00 827K Projekt 2 WPF 2013 - 2021.pdf 12-Dec-2012 12:00 186K Projekt 3 plan pracy RM 2013.pdf 12-Dec-2012 12:00 185K Projekt 4 obwody gźosowania.pdf 12-Dec-2012 12:00 267K Projekt 5, 6, 7, 8, 9 XXIX_dzier„awy_5szt.pdf 12-Dec-2012 12:00 109K Zawiadomienie o zwoźaniu sesji 27.12.2012.doc 12-Dec-2012 12:00 163K Zaźacznik graficzny do_projektu 10_2KXII.pdf