Directory listing for /Kadencja 2010-2014/2012_10_11/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 03-Oct-2012 12:00 46K Analiza programów z zakresu polityki i strategii spoźecznej rel. przez MOPS materiaź na sesj® 11.10.2012.doc 03-Oct-2012 12:00 247K II Etap Monitoringu- stan realizacji Strategii... od 1.04.2010 do 31.08.2012.doc 03-Oct-2012 12:00 70K INFORMACJA NA SESJæ MZO 11. X. 2012 r.doc 03-Oct-2012 12:00 16K Informacja Punktu Przedszkolnego Akademia Jasia i Maźgosi na sesj® 11.10.2012.docx 03-Oct-2012 12:00 26K Informacja Szkoźy Podstawowej na sesj® 11.10.2012.docx 03-Oct-2012 12:00 306K Informacja Zespoźu Szkóź na sesj® 11.10.2012.docx 10-Oct-2012 12:00 47K Informacja_Szkoy_Podstawowej_na_sesj_11.10.2012.doc 10-Oct-2012 12:00 597K Informacja_Zespou_Szk_na_sesj_11.10.2012.doc 10-Oct-2012 12:00 45K Material na sesje MP-2012.doc 03-Oct-2012 12:00 403K Projekt 1 Uchwaźy Nr XXVII_sprzeda„_902_7_Euroterminal_bezprzetargowo.pdf 03-Oct-2012 12:00 185K Projekt 2 Uchwaźy w sprawie podziaźu Miasta Sźawkowa na okr®gi wyborcze.pdf 05-Oct-2012 12:00 924K Projekt nr 3 uchwaźy XXVII-zmiana bud„etu 2012.pdf 05-Oct-2012 12:00 595K Projekt nr 4 uchwaźy XXVII-zmiana WPF 2012.pdf 03-Oct-2012 12:00 27K Rada Miasta 11.10.2012.doc 10-Feb-2014 17:07 DIR Sesja_15.11.2012_-_Materiaźy/ 03-Oct-2012 12:00 85K sprawozdaniez realizacji Powiatowego Programu dla niepeźnosprawnych 2011.doc 03-Oct-2012 12:00 118K Zawiadomienia dla radnych na Sesj®.doc